Sony Xperia Z5 Compact - Уверете се, че устройството ви е защитено

background image

Уверете се, че устройството ви е защитено

Вашето устройство включва няколко опции за защита, които са строго препоръчителни в случай на
загуба или кражба.
Опциите са следните:

Задайте защитено заключване на екрана на устройството чрез ПИН, парола или схема, за да не
може никой да има достъп или да нулира устройството ви.

Добавете профил в Google™, за да предотвратите използването на устройството ви от други
лица, ако го откраднат или изтрият.

Активирайте „Защита от my Xperia“ или уеб услугата „Администратор на устройства с Android™“.
Като използвате една от тези услуги, можете дистанционно да локализирате, заключите или
изчистите съдържанието на загубено устройство.

Проверка на собствеността на вашето устройство

Определени функции за защита изискват от вас да отключите екрана си с вашите ПИН, парола,
схема или да въведете информацията за своя профил в Google™. По-долу има примери за
функции за защита и някои от идентификационните данни, които се изискват:

Защита за
възстановяване на
фабричните настройки

Трябва да отключите екрана си, преди да ви бъде разрешено да извършите
възстановяване на фабричните настройки.

Protection by my Xperia

Ако върнете устройството си в начално състояние дистанционно чрез тази
услуга, трябва да въведете потребителското име и паролата на профила в
Google™, свързан с услугата. Устройството трябва да бъде свързано с
интернет, преди да може да бъде завършен процесът по настройка. В
противен случай няма да можете да използвате устройството си след
връщането в начално състояние.

Администратор на
устройства с Android™

Ако върнете устройството си в начално състояние дистанционно чрез тази
услуга, трябва да въведете потребителското име и паролата на профила в
Google™. Устройството трябва да бъде свързано с интернет, преди да може
да бъде завършен процесът по настройка. В противен случай няма да
можете да използвате устройството си след връщането в начално
състояние.

Поправка на софтуер

Ако използвате софтуера Xperia™ Companion, за да извършите поправка на
софтуера, ще бъдете подканени да въведете вашите парола и
потребителско име за профила в Google™ при стартиране на устройството,
след като поправката е завършена.

За администратор на устройства с Android™ е необходимо да въведете информация от
профила в Google™. Това може да бъде който и да е профил в Google™, който сте
настроили на устройството, като негов притежател. Ако не можете да предоставите
съответната информация от профила по време на процеса на настройване, няма да
можете изобщо да използвате устройството.