Sony Xperia Z5 Compact - Управление на аксесоари

background image

Управление на аксесоари

Използвайте приложението Smart Connect™ за управление на набор от интелигентни аксесоари,
които можете да свържете с устройството си, включително Xperia™ SmartTags, часовник от
серията SmartWatch или безжични слушалки от Sony. Smart Connect™ изтегля всички необходими
приложения и намира също така приложения от други производители при наличие на такива.
Аксесоарите, които сте свързвали по-рано, се показват в списък, предоставящ ви допълнителна
информация за функциите на всеки аксесоар.

Сдвояване и свързване на аксесоар

1

Стартирайте приложението Smart Connect™. Ако отваряте приложението Smart Connect™
за пръв път, натиснете OK, за да се затвори въвеждащият екран.

2

Натиснете Аксесоари, след което натиснете .

3

Включете функцията за Bluetooth®, ако вече не е включена, след което натиснете името на
аксесоара, с който искате да осъществите сдвояване или свързване.

4

Ако е необходимо, въведете код за достъп или потвърдете един и същ код за достъп на
устройството и аксесоара.

Регулиране на настройките за свързан аксесоар

1

Сдвоете и свържете аксесоара с устройството.

2

Стартирайте приложението Smart Connect™.

3

Натиснете Аксесоари, след което натиснете името на свързания аксесоар.

4

Регулирайте желаните настройки.