Sony Xperia Z5 Compact - Спешни повиквания

background image

Спешни повиквания

Вашето устройство поддържа международните номера за спешни повиквания, например 112 и 911.
Можете обикновено да използвате тези номера за спешни повиквания във всяка страна, със или
без поставена SIM карта, ако сте в обсег на мрежа.

Провеждане на спешно обаждане

1

Отворете цифровата клавиатура.

2

Въведете номера за спешно обаждане, след което натиснете .

Можете да провеждате спешни обаждания дори когато не е поставена SIM карта или
когато изходящите обаждания са блокирани.

Провеждане на спешно обаждане при заключена SIM карта

1

Натиснете СПЕШНИ.

2

Въведете номера за спешно повикване, след което натиснете .

Извършване на спешно обаждане при заключен екран

1

Ако активният вид заключване на екрана е Плъзване, плъзнете нагоре и натиснете ,
след което натиснете , за да се покаже цифровата клавиатура, след това въведете
номера за спешно повикване и натиснете

2

Ако екранът ви е заключен със схема, ПИН или парола, плъзнете нагоре и натиснете
СПЕШНИ, след това въведете номера за спешно повикване и натиснете .

87

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.