Sony Xperia Z5 Compact - Изолация на шума

background image

Изолация на шума

Вашето устройство поддържа шумоизолиращи слушалки. Когато използвате шумоизолиращи
слушалки с вашето устройство, получавате много по-ясно аудио качество при слушане на музика в
шумна среда, като например в автобус, влак или самолет. Можете да използвате тази функция, за
да създадете тиха среда, в която да учите, работите или четете.

За да осигурите оптимална функционалност, се препоръчват шумоизолиращи слушалки
от Sony.

Използване на шумоизолиращи слушалки

1

Свържете шумоизолиращите слушалки с устройството.

2

На вашето Начален екран намерете и натиснете > Настройки > Звук >
Настройки на аксесоари > Изолиране на шума, след което разрешете
функцията Изолиране на шума като натиснете плъзгача.

3

Натиснете Слушалки с/без микрофон и изберете типа на вашите слушалки (със
или без микрофон).

4

Ако искате Изолиране на шума да е разрешено само по време на изпълнение на
музика или видео или когато екранът е активен, натиснете плъзгача Икономичен
режим
, за да разрешите тази функция.

5

Ако искате Изолиране на шума да е разрешено, докато слушалките са включени,
натиснете плъзгача Икономичен режим за забраняване на тази функция.

Възможно е шумоизолиращите слушалки да се продават отделно от вашето устройство.

Можете също да разрешите функцията Изолиране на шума през панела с известия,
когато към устройството ви са свързани шумоизолиращи слушалки.

Регулиране на настройките за шумна среда

1

Уверете се, че към устройството ви са свързани шумоизолиращи слушалки.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Звук > Настройки на аксесоари
>Изолиране на шума > Заобикалящ шум.

4

Изберете типа шумна среда, който отговаря на вашата ситуация, след което натиснете
OK.