Sony Xperia Z5 Compact - Скрийнсейвър

background image

Скрийнсейвър

Настройте интерактивен скрийнсейвър, който автоматично показва цветове, снимки или слайдшоу,
когато вашето устройство е свързано с докинг станция или се зарежда и екранът е неактивен.

Ако устройство се ползва от няколко потребители, всеки потребител може да има
индивидуални настройки за скрийнсейвър.

Разрешаване или забраняване на скрийнсейвъра

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Дисплей > Скрийнсейвър.

3

Натиснете плъзгача за разрешаване или забраняване на функцията.

Избор на съдържание за скрийнсейвъра

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Дисплей > Скрийнсейвър.

3

Натиснете плъзгача за разрешаване на функцията.

4

Изберете какво да се показва на скрийнсейвъра.

69

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Ръчно стартиране на скрийнсейвъра

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Дисплей > Скрийнсейвър.

3

Натиснете плъзгача за разрешаване на функцията.

4

За да активирате незабавно скрийнсейвъра, натиснете , след което натиснете
Стартиране сега.