Sony Xperia Z5 Compact - Осъществяване на обаждания от „Съобщения“

background image

Осъществяване на обаждания от „Съобщения“

Повикване към подател на съобщение

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете даден разговор, след което натиснете .

Записване на номер на подател като контакт

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете иконата до телефонния номер, след което натиснете ЗАПИШИ.

3

Изберете съществуващ контакт или натиснете Създав. на нов контакт.

4

Редактирайте информацията за контакта и натиснете ЗАПИШИ.