Sony Xperia Z5 Compact - Часовник

background image

Часовник

Можете да зададете една или повече аларми и да използвате който и да е файл със звуков
сигнал, записан на вашето устройство като сигнал за аларма. Алармата не звъни, ако
устройството ви е изключено.
Показваният формат на часа на алармата е същият като този, който сте избрали в общите
настройки за часа, като например 12-часов или 24-часов.

1

Достъп до раздела за алармите

2

Достъп до раздела за световния часовник

3

Достъп до раздела за хронометър

4

Достъп до раздела за таймер

5

Разглеждане на опции за текущия раздел

6

Отваряне на настройките за дата и час

7

Включване или изключване на аларма

8

Добавяне на нова аларма

146

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Задаване на нова аларма

1

На началния екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Часовник.

3

Натиснете .

4

Натиснете Час, след което изберете желаната стойност.

5

Натиснете ОК.

6

Ако желаете, редактирайте други настройки на алармата.

7

Натиснете Запиши.

Отлагане на аларма, когато звъни

Докоснете Отложи.

Изключване на аларма, когато звъни

Плъзнете надясно.

За да изключите отложена аларма, можете също така да натиснете два пъти лентата на
състоянието с цел отваряне на панела с известия, след което да натиснете .

Редактиране на съществуваща аларма

1

Намерете и натиснете Часовник, след което натиснете алармата, която искате да
редактирате.

2

Направете желаните промени.

3

Натиснете Запиши.

Включване или изключване на аларма

Намерете и натиснете Часовник, след което натиснете плъзгача за алармата, която
искате да включите или изключите.

Изтриване на аларма

1

Намерете и натиснете Часовник, след което докоснете и задръжте алармата, която
искате да изтриете.

2

Натиснете Изтрий алармата, след което натиснете Да.

Задаване на звук на аларма

1

Намерете и натиснете Часовник, след което натиснете алармата, която искате да
редактирате.

2

Натиснете Звук на алармата и изберете опция или натиснете и изберете музикален
файл.

3

Натиснете Готово, след което натиснете Запиши.

За повече информация как да регулирате нивата на силата на звука на алармата вижте
Настройки на звука на страница 63.

Регулиране на нивото на силата на звука на дадена аларма

1

Намерете и натиснете Часовник, след което натиснете алармата, която искате да
редактирате.

2

Преместете плъзгача за силата на звука под Сила на звука на алар. до желаната
позиция.

3

Натиснете Запиши.

Задаване на повтаряща се аларма

1

Намерете и натиснете Часовник, след което натиснете алармата, която искате да
редактирате.

2

Натиснете Повтори.

3

Маркирайте квадратчетата за отметка за желаните дни, след което натиснете ОК.

4

Натиснете Запиши.

147

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Активиране на функцията за вибрация за аларма

1

Намерете и натиснете Часовник, след което натиснете алармата, която искате да
редактирате.

2

Натиснете плъзгача за Вибриране за разрешаване или забраняване на използването на
функцията.

3

Натиснете Запиши.

Настройка на поведението на страничните бутони

1

Намерете и натиснете Часовник, след което изберете алармата, която искате да
редактирате.

2

Натиснете Повед. на странич. клавиши, след което изберете желаното поведение
на страничните бутони, когато биват натиснати при звънене на алармата.

3

Натиснете Запиши.

148

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.