Sony Xperia Z5 Compact - Način rada TTY (tekstni telefon)

background image

Način rada TTY (tekstni telefon)

Funkcija TTY (tekstni telefon) na uređaju omogućava osoba koje su gluhe, imaju

poremećaj sluha ili imaju poteškoće s govorom ili jezikom da komuniciraju koristeći TTY

uređaj ili relejsku uslugu.

Omogućavanje načina rada TTY

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv.

3

Kucnite

Dostupnost > TTY način rada.

4

Odaberite važeći način rada TTY.