Sony Xperia Z5 Compact - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack je usluga čitača sadržaja ekrana za korisnike s poremećajima vida. TalkBack

koristi govorne povratne informacije za opisivanje događaja ili radnji koje izvršavate na

svom Android uređaju. TalkBack opisuje korisnički interfejs i naglas iščitava softverske

greške, obavještenja i poruke.

Omogućavanje aplikacije TalkBack

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Dostupnost > TalkBack.

3

Kucnite klizač pod stavkom

TalkBack i zatim kucnite OK.

Da biste promijenili željene postavke za govor, povratne informacije i dodir za TalkBack,

kucnite

Postavke, a zatim dva puta kucnite ekran.

Odmah nakon omogućavanja tog svojstva, TalkBack će pokrenuti vodič. Da biste izašli iz

vodiča, kucnite , a zatim dva puta kucnite ekran.

Onemogućavanje aplikacije TalkBack

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite dva puta bilo gdje na ekranu.

2

Pronađite i kucnite

Postavke, a zatim kucnite dva puta bilo gdje na ekranu.

3

Pronađite i kucnite

Dostupnost pomjeranjem kroz spisak uz pomoć jednog ili dva

prsta, a zatim kucnite dva puta bilo gdje na ekranu.

4

Pronađite i kucnite

TalkBack pomjeranjem kroz spisak uz pomoć jednog ili dva

prsta, a zatim kucnite dva puta bilo gdje na ekranu.

5

Kucnite prekidač za uključivanje/isključivanje i zatim kucnite dva puta bilo gdje na

ekranu.

6

Kucnite

U redu, a zatim kucnite dva puta bilo gdje na ekranu.