Sony Xperia Z5 Compact - Prikazivanje fotografija na karti

background image

Prikazivanje fotografija na karti ili u prikazu Globus

5

Prikazivanje svih fotografija i videozapisa koje ste snimili kamerom uređaja koristeći specijalne efekte

6

Prikazivanje svih fotografija i videozapisa sačuvanih na uređaju u različitim fasciklama

7

Prikazivanje svih fotografije s licima

8

Prikazivanje fotografija i videozapisa na drugim uređajima na istoj mreži

9

Otvaranje menija postavki za aplikaciju Album

10 Otvaranje podrške na webu

11 Prikazivanje fotografija s usluga na mreži

Prikazivanje fotografija s usluga na mreži u aplikaciji Album

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Album, a zatim kucnite .

3

Kucnite željenu uslugu na mreži, a zatim slijedite upute na ekranu kako biste

započeli s radom. Prikazat će se svi dostupni albumi na mreži koje ste prenijeli na

datu uslugu.

4

Kucnite bilo koji album da prikažete njegov sadržaj, a zatim kucnite fotografiju u

albumu.

5

Listajte ulijevo kako biste prikazali sljedeću fotografiju ili videozapis. Listajte udesno

kako biste prikazali prethodnu fotografiju ili videozapis.

Prikazivanje fotografija na karti

Dodavanje fotografijama informacija o lokaciji naziva se geografskim označavanjem. Na

primjer, možete prikazati i označiti fotografije na karti i pokazati prijateljima i članovima

120

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

porodice gdje ste bili kad ste snimili fotografiju. Pogledajte

Čuvanje geografske lokacije

fotografije

na stranici 108 za više informacija.

1

Prikaz fotografija s geografskim oznakama u Globalnom prikazu

2

Traženje lokacije na karti

3

Prikaz opcija menija

4

Dva puta kucnite kako biste povećali prikaz. Primaknite prste kako biste smanjili prikaz. Povlačite prstom

kako biste prikazali različite dijelove karte

5

Grupa fotografija ili videozapisa geografski označenih istom lokacijom

6

Sličice odabrane grupe fotografija ili video snimaka. Kucnite stavku kako biste je prikazali preko cijelog

ekrana

Dodavanje ili uređivanje geografske oznake fotografije

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran kako biste prikazali alatne trake.

2

Kucnite , a zatim kucnite

Dodaj geografsku oznaku ili Uredi geografsku oznaku

da biste otvorili ekran karte.

3

Kucnite kartu kako biste odabrali lokaciju za fotografiju.

4

Da biste ponovo postavili lokaciju za fotografiju, kucnite novu lokaciju na karti.

5

Kada završite, kucnite

OK.

Ako ste uključili otkrivanje lokacije i aktivirali geografsko označavanje na kameri, fotografije

možete označiti direktno za kasniji prikaz karte.

Prikazivanje fotografija s geografskim oznakama na karti

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Album.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Mjesta.

4

Kucnite fotografiju koju želite prikazati na karti.

Ukoliko je nekoliko fotografija snimljeno na istoj lokaciji, samo jedna od njih se pojavljuje na

karti. Ukupni broj fotografija se prikazuje u gornjem desnom uglu, na primjer . Da biste

prikazali sve fotografije u grupi, kucnite naslovnu fotografiju i zatim kucnite jednu od sličica na

dnu ekrana.

Prikazivanje fotografija s geografskim oznakama na globusu

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Album.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Mjesta > .

4

Kucnite fotografiju koju želite prikazati na globusu.

Mijenjanje geografske oznake fotografije

1

Prilikom prikazivanja fotografije na karti u albumu, dodirnite i držite fotografiju dok

njen okvir ne postane plav, a zatum kucnite željenu lokaciju na karti.

2

Kucnite

OK.

121

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Promjena prikaza karte

Tokom prikazivanja karte u aplikaciji Album, kucnite , a zatim se prebacite između opcija

Klasični prikaz i Satelitski prikaz.

122

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.