Sony Xperia Z5 Compact - Uređivanje fotografija aplikacijom Uređivač fotografija

background image

Uređivanje fotografija aplikacijom Uređivač fotografija

Možete uređivati originalne fotografije koje snimite kamerom te primjenjivati efekte na njih.

Na primjer, možete mijenjati svjetlosne efekte. Nakon što sačuvate uređene fotografiju,

originalna neizmijenjena verzija fotografije ostaje na uređaju.

Uređivanje fotografije

Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran da prikažete alatnu traku, a zatim

kucnite .

Izrezivanje fotografije

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran kako biste prikazali alatne trake, a zatim

kucnite .

2

Ako se pojavi upit, odaberite

Uređivač fotografija.

3

Kucnite >

Izreži.

4

Kucnite

Izreži kako biste odabrali opciju.

5

Da biste prilagodili okvir za izrezivanje, dodirnite i držite ivicu okvira za izrezivanje.

Kada nestanu kružići na ivicama, povucite prema unutra ili prema van da

promijenite veličinu okvira.

6

Da biste u isto vrijeme promijenili veličinu svih strana okvira za izrezivanje, dodirnite

i držite jedan od četiri ugla. Kada nestanu kružići na ivicama, ugao povucite

shodno tome.

7

Da biste pomjerili okvir za izrezivanje u drugi dio fotografije, dodirnite i držite

unutrašnjost okvira, a zatim ga povucite na željeni položaj.

8

Kucnite

.

9

Da biste sačuvali kopiju izrezane fotografije, kucnite

SAČUVAJ.

Primjena specijalnih efekata na fotografiju

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran kako biste prikazali alatne trake, a zatim

kucnite .

2

Ako se pojavi upit, odaberite

Uređivač fotografija.

3

Kucnite , ili , a zatim odaberite opciju.

4

Uredite fotografiju po želji, a zatim kucnite

SAČUVAJ.

Dodavanje efekta foto-okvira fotografiji

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran kako biste prikazali alatne trake, a zatim

kucnite .

2

Ako se pojavi upit, odaberite

Uređivač fotografija.

3

Kucnite , a zatim odaberite opciju.

4

Da biste sačuvali kopiju uređene fotografije, kucnite

SAČUVAJ.

Prilagođavanje postavki osvjetljenja za fotografiju

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran kako biste prikazali alatne trake, a zatim

kucnite .

2

Ako se pojavi upit, odaberite

Uređivač fotografija.

3

Kucnite , a zatim odaberite opciju i uredite po želji.

4

Da biste sačuvali kopiju uređene fotografije, kucnite

SAČUVAJ.

118

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Postavljanje nivoa zasićenja boja na fotografiji

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran kako biste prikazali alatne trake, a zatim

kucnite .

2

Ako se pojavi upit, odaberite

Uređivač fotografija.

3

Kucnite , a zatim odaberite opciju.

4

Da biste sačuvali kopiju uređene fotografije, kucnite

SAČUVAJ.