Sony Xperia Z5 Compact - Postavke fotoaparata

background image

Postavke fotoaparata

Za prilagođavanje postavki fotoaparata

1

Aktivirajte kameru.

2

Da biste prikazali sve postavke, kucnite na .

3

Odaberite postavku koju želite prilagoditi, a zatim uredite po želji.

110

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Pregled postavki fotoaparata

Rezolucija

Izaberite između nekoliko rezolucija i odnosa visine i širine prije snimanja fotografije.

Fotografija veće rezolucije zahtijeva više memorije.

23MP

5520×4140(4:3)

Rezolucija 23 megapiksela uz omjer širine i visine 4:3. Prikladno za fotografije koje želite prikazati na ekranima

koji nemaju široki format ili za štampanje u visokoj rezoluciji.

20MP

5984×3366(16:9)

Rezolucija 20 megapiksela uz omjer širine i visine 16:9. Prikladno za fotografije koje želite prikazati na

ekranima širokog formata.

8MP

3264×2448(4:3)

Rezolucija 8 megapiksela uz omjer širine i visine 4:3. Prikladno za fotografije koje želite prikazati na ekranima

koji nemaju široki format ili za štampanje u visokoj rezoluciji.

8MP

3840×2160(16:9)

Rezolucija 8 megapiksela uz omjer širine i visine 16:9. Prikladno za fotografije koje želite prikazati na ekranima

širokog formata.

3MP

2048×1536(4:3)

Rezolucija 3 megapiksela uz omjer širine i visine 4:3. Prikladno za fotografije koje želite prikazati na ekranima

koji nemaju široki format ili za štampanje u visokoj rezoluciji.

2MP

1920×1080(16:9)

Rezolucija 2 megapiksela uz omjer širine i visine 16:9. Prikladno za fotografije koje želite prikazati na ekranima

širokog formata.

Automatsko odbrojavanje

Pomoću automatskog odbrojavanja možete snimiti fotografiju bez držanja uređaja.

Koristite ovu funkciju za snimanje autoportreta ili grupnih fotografija tako da svi mogu biti

na fotografiji. Možete koristiti i automatsko odbrojavanje ako želite izbjeći potresanje

kamere prilikom snimanja fotografija.

10 sek.

Postavite odlaganje snimanja fotografije u trajanju od 10 sekundi od trenutka kad kucnete dugme okidača ili

pritisnete tipku kamere.

3 sek.

Postavite odlaganje snimanja fotografije u trajanju od 3 sekunde od trenutka kad kucnete dugme okidača ili

pritisnete tipku kamere.

Isključeno

Fotografija se snima čim kucnete dugme okidača ili pritisnete tipku kamere.

Efekt meke kože

Možete uključiti opciju

Efekt toplog tona kože na uređaju kako bi se nijanse kože

prikazivale u mekšim tonovima prilikom snimanja selfie fotografija u načinima snimanja

Ručno i Potpuno automatski.

Praćenje objekta

Kad u tražilu dodirom odaberete objekt, kamera ga prati.

111

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

HDR

Koristite postavku HDR (Visoki dinamički raspon) za fotografiranje naspram jakog

pozadinskog svjetla ili u uslovima jakog kontrasta. HDR kompenzira gubitak detalja i

proizvodi sliku koja prikazuje i tamna i svijetla područja.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja

Ručno.

ISO

Povećavanjem ISO osjetljivosti možete smanjiti zamućivanje slike izazvano tamnim

uvjetima ili predmetima u pokretu. Pored toga, ako želite snimiti svijetlu sliku čak i u

tamnim uvjetima, ISO osjetljivost možete postaviti na višu vrijednost.

Automatski

Vrši automatsko postavljanje ISO osjetljivosti.

50

Vrši postavljanje ISO osjetljivosti na 50.

100

Vrši postavljanje ISO osjetljivosti na 100.

200

Vrši postavljanje ISO osjetljivosti na 200.

400

Vrši postavljanje ISO osjetljivosti na 400.

800

Vrši postavljanje ISO osjetljivosti na 800.

1600

Vrši postavljanje ISO osjetljivosti na 1600.

3200

Vrši postavljanje ISO osjetljivosti na 3200.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja

Ručno.

Mjerenje

Ova funkcija automatski određuje dobro izbalansiranu ekspoziciju mjerenjem količine

svjetlosti koja pada na sliku koju želite snimiti.

Lice

Mjeri količinu svjetla na licu i prilagođava ekspoziciju tako da lice nije ni presvijetlo ni pretamno.

Višestruko

Dijeli sliku u više regija i mjeri svaki region da odredi dobro izbalansiranu ekspoziciju.

U središtu

Mjeri središte slike i određuje ekspoziciju na osnovu osvjetljenja objekta.

Spot

Prilagođava ekspoziciju u veoma malom dijelu slike koju želite snimiti.

Ova postavka dostupna je samo u načinu snimanja

Ručno.

Blic

Koristite blic za fotografiranje kada su uslovi osvjetljenja loši ili kada postoji pozadinsko

osvjetljenje. Dostupne su sljedeće opcije kada kucnete ikonu blica na ekranu kamere:

Automatski

Kamera automatski određuje da li uvjeti osvjetljenja iziskuju korištenje blica.

Dopunjujući blic

Koristite ovu postavku kada je pozadina svjetlija od predmeta snimanja. Ova postavka uklanja neželjene

tamne sjene.

112

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Smanjenje crvenila očiju

Smanjuje crvenilo očiju prilikom snimanja fotografije.

Isključeno

Blic je isključen. Kvalitet fotografije ponekad može biti bolji bez blica, čak i ako su uvjeti osvjetljenja loši.

Za snimanje dobre fotografije bez korištenja blica potrebna je mirna ruka. Koristite automatsko

odbrojavanje kako biste izbjegli zamućene fotografije.

Svjetiljka

Blic neprekidno svijetli prilikom snimanja fotografija.

Odabir scene

Koristite funkciju Odabir scene kako biste brzo postavili kameru za uobičajene situacije

koristeći unaprijed programirane scene. Kamera za vas određuje više postavki kako bi se

podesila odabrana scena, što osigurava snimanje najbolje moguće fotografije.

Isključeno

Funkcija Odabir scene je isključena i fotografije možete snimati ručno.

Topli ton kože

Snimanje portreta uz korištenje efekta naglašene ljepote.

Meko snimanje

Koristi se za snimanje fotografija naspram mekane pozadine.

Protiv zamućiv. sl. zbog kretanja

Koristite za minimiziranje trešenja kamere dok snimate scenu u blagom mraku.

Pejzaž

Koristi se za fotografije pejzaža. Kamera se fokusira na udaljene objekte.

HDR korekcija pozad. svjetla

Koristi se za poboljšavanje detalja na snimcima s visokim kontrastom. Ugrađena korekcija

pozadinskog svjetla analizira sliku i automatski je prilagođava kako biste dobili savršeno osvijetljen

snimak.

Noćni portret

Koristi se za portretne fotografije u noćnim satima ili u slabo osvijetljenim okruženjima. Zbog duge

ekspozicije, kameru treba držati mirno ili postaviti na stabilnu površinu.

Noćna scena

Koristi se prilikom snimanja fotografija u noćnim satima ili u slabo osvijetljenim okruženjima. Zbog

duge ekspozicije, kameru treba držati mirno ili postaviti na stabilnu površinu.

Noćno snimanje bez stativa

Koristite za snimanje fotografija bez stativa u uvjetima slabog osvjetljenja uz smanjenje smetnje i

zamućenje.

Velika osjetljivost

Koristite za snimanje fotografija bez blica u uvjetima slabog osvjetljenja. Smanjuje zamućenje.

Hrana

Koristi se za snimanje hrane i jela u jarkim bojama.

Kućni ljubimci

Koristi se za snimanje fotografija kućnih ljubimaca. Smanjuje zamućenje i efekt crvenila očiju.

Plaža

Koristi se za snimanje fotografija uz more ili obalu jezera.

Snijeg

Koristi se u svijetlim okruženjima radi izbjegavanja previše eksponiranih fotografija.

Zabava

Koristi se za fotografije u zatvorenom prostoru u slabo osvijetljenim okruženjima. Ova scena prikuplja

osvjetljenje pozadine zatvorenog prostora ili svjetlost svijeće. Zbog duge ekspozicije, kameru treba

držati mirno ili postaviti na stabilnu površinu.

Sportska

Koristi se za fotografije predmeta koji se brzo kreću. Kratka ekspozicija minimizira nedostatak oštrine

uzrokovan kretanjem predmeta.

Dokument

Koristi se za fotografije teksta ili crteža. Fotografiji daje oštriji kontrast.

Vatromet

113

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Koristi se za snimanje vatrometa u svoj njegovoj raskoši.

Te postavke su dostupne samo u načinu snimanja

Ručno.