Sony Xperia Z5 Compact - Dodavanje kontakt informacija o zdravstvenim problemima i za hitne situacije

background image

Dodavanje kontakt informacija o zdravstvenim problemima i za

hitne situacije

U aplikaciji Kontakti možete dodati i urediti informacije za hitne situacije Možete unijeti

podatke o zdravstvenim problemima, npr. o alergijama i lijekovima koje koristite, skupa s

informacijama o rodbini i prijateljima koje je moguće kontaktirati u hitnim situacijama.

Nakon postavljanja, informacijama za hitne situacije je moguće pristupati sa sigurnosnog

zaključanog ekrana. To znači da zaposlenici službi za hitne situacije mogu pročitati vaše

informacije za hitne situacije čak i ako je ekran zaključan, npr. PIN-om, uzorkom ili

lozinkom.

1

Povratak na glavni ekran aplikcije Kontakti

2

Prikaz više opcija

3

Kartica s ličnim i medicinskim informacijama i kontakt podacima za hitne situacije

4

Medicinske i lične informacije

Unošenje medicinskih informacija

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite .

3

Uredite željene informacije.

Dodavanje novog kontakta za hitne situacije

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

KONTAKTI > Dodaj kontakt.

3

Kucnite kontakt koji želite koristiti kao kontakt za hitne situacije.

Kontakt za hitne situacije mora imati najmanje jedan broj telefona na koji osoblje za hitne

situacije može uputiti poziv. Ako je uređaj zaključan sigurnosnim zaključavanjem ekrana,

osoblje za hitne situacije može vidjeti samo broj telefona kontakta za hitne situacije, čak i kada

su u aplikaciji Kontakti uneseni drugi podaci.