Sony Xperia Z5 Compact - Izbjegavanje duplikatnih unosa u aplikaciji Kontakti

background image

Izbjegavanje duplikatnih unosa u aplikaciji Kontakti

Ako kontakte sinhronizirate s novim računom ili na neki drugi način uvozite informacije o

kontaktu, na kraju biste mogli imati duplikatne unose u aplikaciji Kontakti. Ako se to desi,

takve duplikate možete povezati kako biste kreirali jedan unos. Ako unose povežete

greškom, možete ih ponovo razdvojiti kasnije.

Povezivanje kontakata

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite i držite kontakt koji želite povezati s drugim kontaktom.

3

Označite potvrdni okvir pored kontakta kojeg želite povezati.

4

Kucnite , a zatim kucnite

Poveži. Informacije iz prvog kontakta se spajaju s

drugim kontaktom, a združeni kontakti se prikazuju kao jedan kontakt na Listi

kontakata.

5

Kucnite

POVEŽI za potvrdu.

Razdvajanje spojenih kontakata

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite spojeni kontakt koji želite urediti, a zatim kucnite .

3

Kucnite , a zatim kucnite

Razdvoji.

4

Kucnite

PONIŠTI VEZU za potvrdu.