Sony Xperia Z5 Compact - Liste reprodukcije

background image

Liste reprodukcije

Na početnom ekranu aplikacije Muzika možete kreirati sopstvene liste reprodukcije iz

muzike koju ste sačuvali na uređaju.

99

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Kreiranje vlastitih listi reprodukcije

1

Na početnom ekranu aplikacije Muzika dodirnite i držite naziv albuma ili pjesme

koju želite dodati na listu reprodukcije.

2

U meniju koji se otvori, kucnite

Dodaj na listu reprodukcije > Kreiraj novu listu

reprodukcije.

3

Unesite ime za listu reprodukcije i kucnite

OK.

Možete i otvoriti meni početnog ekrana aplikacije Muzika, kucnuti

Liste reprodukcije i zatim

kucnuti kako biste kreirali novu listu izvođenja.

Reproduciranje vlastitih listi reprodukcije

1

Otvorite meni Muzika, a zatim kucnite

Liste reprodukcije.

2

Pod stavkom

Liste reprodukcije odaberite listu reprodukcije koju želite otvoriti.

3

Ako želite reproducirati sve pjesme, kucnite bilo koju pjesmu ili

Miješanje svih.

Dodavanje pjesama na listu reprodukcije

1

Na početnom ekranu aplikacije Muzika pretražite pjesmu ili album koji želite dodati

na listu reprodukcije.

2

Dodirnite i držite naslov pjesme ili albuma, a zatim kucnite

Dodaj na listu

reprodukcije.

3

Kucnite ime liste reprodukcije kojoj želite dodati album ili pjesmu. Album ili pjesma

se dodaje na listu reprodukcije.

Uklanjanje pjesme s liste reprodukcije

1

Na listi reprodukcije dodirnite i držite naslov pjesme koju želite ukloniti.

2

Kucnite

Izbriši s liste reprodukcije.

Brisanje liste reprodukcije

1

Otvorite meni Muzika, a zatim kucnite

Liste reprodukcije.

2

Dodirnite i držite listu reprodukcije koju želite izbrisati.

3

Kucnite

Izbriši iz pohrane.

4

Kucnite

IZBRIŠI za potvrdu.

Ne možete izbrisati pametne liste reprodukcije.