Sony Xperia Z5 Compact - Prenošenje muzike na uređaj

background image

Prenošenje muzike na uređaj

Muziku s računara na uređaj možete prenijeti na nekoliko načina:

Možete prenositi datoteke između uređaja i računara koristeći priloženi USB kabl. Nakon

povezivanja odaberite

Prenosi fajlove na uređaju i zatim kopirajte i zalijepite ili povucite i

ispustite datoteke koristeći računar. Pogledajte

Upravljanje datotekama pomoću

računara

na stranici 44.

Za prenošenje multimedijalnih datoteka sa računara na uređaj i obrnuto možete koristiti

softver Xperia™ Companion. Saznajte više i preuzmite Xperia™ Companion za Windows

na adresi http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ ili Xperia™

Companion za Mac na adresi

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Moguće je da aplikacija Muzika ne podržava sve formate muzičkih datoteka. Više informacija o

podržanim formatima datoteka i korištenju multimedije (zvuk, slike i video) potražite u

dokumentu s informacijama za vaš uređaj na stranici

www.sonymobile.com/support/

.