Sony Xperia Z5 Compact - Postavke jačine zvuka

background image

Postavke jačine zvuka

Možete prilagoditi jačinu zvuka melodije zvona za dolazne pozive i obavještenja kao i za

reprodukciju muzike i video zapisa.

Prilagođavanje jačine melodije zvona tipkom za jačinu zvuka

Pritisnite tipku za jačinu zvuka prema gore ili prema dolje.

Prilagođavanje jačine zvuka reprodukcije medija tipkom za jačinu zvuka

Prilikom reproduciranja muzike ili gledanja video zapisa, pritisnite tipku za

povećavanje ili smanjivanje jačine zvuka kada je ekran zaključan.

Uključivanje načina rada s vibracijom

Pritisnite tipku za jačinu zvuka prema dolje ili gore dok se ne pojavi

.

61

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Prilagođavanje nivoa jačine zvuka

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk.

3

Klizače za jačinu zvuka povucite na željene položaje.

Također možete pritisnuti tipku za povećavanje ili smanjivanje jačine zvuka i kucnuti

kako

biste odvojeno podesili jačinu zvuka za melodiju zvona, reprodukciju medijskih sadržaja ili

alarm.

Postavljanje uređaja na vibriranje za dolazne pozive

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk.

3

Kucnite klizač

Također vibriraj za pozive kako biste omogućili funkciju.

Postavljanje melodije zvona

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk > Melodija zvona telefona.

3

Odaberite opciju sa spiska ili kucnite i odaberite muzičku datoteku sačuvanu na

uređaju.

4

Da biste potvrdili, kucnite

Gotovo.

Odabir zvuka obavještenja

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk > Zvuk obavještenja.

3

Odaberite opciju sa spiska ili kucnite i odaberite muzičku datoteku sačuvanu na

uređaju.

4

Da biste potvrdili, kucnite

Gotovo.

Neke aplikacije imaju sopstvene specifične zvukove za obavještenje, koje možete odabrati iz

postavki aplikacije.

Omogućavanje tonova na dodir

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk > Ostali zvuci.

3

Kucnite klizače kako biste omogućili ili onemogućili različite tonove na dodir po

želji.