Sony Xperia Z5 Compact - Postavke jezika

background image

Postavke jezika

Možete odabrati zadani jezik za uređaj i promijeniti ga opet kasnije. Možete i promijeniti

jezik pisanja za unos teksta. Pogledajte odjeljak

Personaliziranje ekranske tastature

na

stranici 75.

Promjena jezika

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Jezici i unos > Jezici.

3

Da biste promijenili jezik, povucite i ispustite željeni jezik na vrh spiska. Ako jezika

koji želite trenutno nema na spisku, kucnite da ga dodate.

4

Kucnite

OK.

Ukoliko odaberete pogrešan jezik i ne možete čitati tekstove menija, pronađite i kucnite .

Zatim odaberite tekst pored oznake

i odaberite prvu stavku na meniju koji se prikaže.

Zatim možete odabrati željeni jezik.