Sony Xperia Z5 Compact - Recikliranje uređaja

background image

Recikliranje uređaja

Imate stari uređaj koji vam se povlači po kući? Zašto ga ne biste reciklirali? Time ćete

nam pomoći da ponovo iskoristimo materijale i komponente, a također ćete zaštiti i

okoliš! Više informacija o opcijama recikliranja u vašoj regiji potražite na adresi

www.sonymobile.com/recycle/

.

151

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.