Sony Xperia Z5 Compact - Konferencijski pozivi

background image

Konferencijski pozivi

Konferencijskim pozivom ili pozivom više osoba istovremeno možete razgovarati sa dvije

ili više osoba.

Za detalje o broju učesnika koje možete dodati u konferencijski poziv, kontaktirajte svog

operatera mreže.

Za upućivanje konferencijskog poziva

1

Za vrijeme poziva koji je u toku, kucnite . Pojavljuje se registar poziva.

2

Da biste prikazali brojčanu tastaturu, kucnite .

3

Birajte broj drugog učesnika i kucnite . Prvi učesnik se privremeno stavlja na

čekanje.

4

Da biste dodali drugog učesnika u poziv i započeli konferencijski poziv, kucnite .

5

Da biste dodali još sagovornika u poziv, ponovite odgovarajuće korake navedene

iznad.

Za vođenje privatnog razgovora s učesnikom u konferencijskom pozivu

1

Tokom konferencijskog poziva, kucnite

Upravljaj konferencijskim pozivom.

2

Kucnite odvojeno dugme učesnika s kojim želite obaviti privatni razgovor.

3

Za završavanje privatnog razgovora i povratak na konferencijski poziv kucnite .

Otpuštanje učesnika iz konferencijskog poziva

1

Tokom konferencijskog poziva, kucnite

Upravljaj konferencijskim pozivom.

2

Kucnite pored učesnika kojeg želite otpustiti.

Završavanje konferencijskog poziva

Tokom konferencijskog poziva, kucnite .