Sony Xperia Z5 Compact - Korištenje registra poziva.

background image

Korištenje registra poziva.

U registru poziva možete prikazati propuštene pozive , primljene pozive i upućene

pozive .

79

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Otvaranje registra poziva

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite .

Prikaz propuštenih poziva

1

Kada ste propustili poziv, na statusnoj traci se pojavljuje . Povucite statusnu

traku prema dolje.

2

Kucnite

Propušteni poziv.

Pozivanje broja iz registra poziva

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite . Prikazuje se registar poziva.

3

Da biste direktno pozvali broj iz registra poziva, kucnite pored željenog broja. Da

biste uredili broj prije pozivanja, dodirnite i držite željeni broj, a zatim kucnite

Uredi

broj prije pozivanja.

Dodavanje broja iz registra poziva u kontakte

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite .

3

Dodirnite i držite broj koji je prikazan u registru poziva, a zatim odaberite

Kreirati

novi kontakt ili Dodaj u kontakt.

4

Uredite detalje kontakta, a zatim kucnite

SAČUVAJ.

Prikazivanje opcija za registar poziva

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite .

3

Kucnite .

Općim postavkama za pozive možete pristupiti i praćenjem koraka navedenih iznad.