Sony Xperia Z5 Compact - Korištenje prometa podataka tokom putovanja

background image

Korištenje prometa podataka tokom putovanja

Kad putujete izvan svoje matične mobilne mreže, možda ćete morati pristupiti internetu

putem mobilnog prometa podataka. U tom slučaju, potrebno je da na uređaju aktivirate

138

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

roming podataka. Kad aktivirate roming podataka, moguće je zaračunavanje dodatnih

troškova. Preporučuje se da unaprijed provjerite relevantne troškove prijenosa podataka.

Ako koristite uređaj s više korisnika, za aktiviranje ili deaktiviranje prijenosa rominga podataka

će možda biti potrebno da se prijavite kao vlasnik, odnosno primarni korisnik.

Omogućavanje ili onemogućavanje rominga podataka

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više > Mobilne mreže.

3

Kucnite klizač

Roming podataka kako biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Ne možete aktivirati roming podataka kada je isključen mobilni promet podataka.

Korištenje uređaja sa sistemom za informacije i zabavu u

automobilu

Povežite uređaj s automobilskim sistemom za informacije i zabavu certificiranim za

uslugu MirrorLink™ pomoću USB kabla kako biste, npr. koristili aplikaciju za navigaciju ili

reproducirali muziku s uređaja tokom vožnje. Kada je veza uspostavljena, možete se

kretati kroz aplikacije pomoću komandi sistema za informacije i zabavu.

Moguće je da neke aplikacije neće biti dostupne za vrijeme veze MirrorLink™. Pored toga,

zaštićeni podaci kao što su video zapisi koji su strogo zaštićeni odredbama Upravljanja

digitalnim pravima (DRM) neće biti dostupni preko usluge MirrorLink™.