Sony Xperia Z5 Compact - Korištenje usluga lociranja

background image

Korištenje usluga lociranja

Usluge lociranja omogućavaju aplikacijama kao što je Karte te kameri da koriste

informacije s mobilne ili Wi-Fi mreže, kao i informacije s Globalnog sistema pozicioniranja

(GPS) kako bi utvrdile vašu približnu lokaciju. Ako niste na liniji jasnog vida prema GPS

satelitima, uređaj može ustanoviti vašu lokaciju koristeći funkciju Wi-Fi. Ako niste u

dometu mreže, uređaj može utvrditi vašu lokaciju pomoću mobilne mreže.
Da biste uređaj koristili za pronalaženje mjesta na kojem se nalazite, potrebno je da

omogućite usluge lociranja.

Možete napraviti troškove za vezu za prijenos podataka kada se povežete na internet s

uređaja.

Omogućavanje i onemogućavanje usluga lociranja

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Lokacija, a zatim kucnite klizač kako biste

omogućili ili onemogućili lokacijske usluge.

Poboljšavanje tačnosti GPS-a

Prilikom prvog korištenja funkcije GPS na uređaju može proteći nekoliko minuta dok se

pronađe vaša lokacija. Da biste pomogli traženju, pobrinite se da imate neometan pogled

na nebo. Stanite mirno i ne prekrivajte antenu GPS-Globalnog sistema pozicioniranja

(označeno područje na slici). Signali GPS-a mogu proći kroz oblake i plastiku, ali ne i kroz

većinu čvrstih objekata, kao što su zgrade i planine. Ukoliko vaša lokacija nije pronađena

nakon nekoliko minuta, premjestite se na drugu lokaciju.