Sony Xperia Z5 Compact - Upravitelj otiskom prsta

background image

Upravitelj otiskom prsta

Funkcija prepoznavanja otiska prsta nije dostupna na tržištu SAD.

Upravitelj otiskom prsta registrira informacije o otisku prsta koje se mogu koristiti kao

dodatna sigurnosna metoda za otključavanje vašeg uređaja ili autorizaciju kupovina. Na

uređaju možete registrirati najviše 5 otisaka prstiju.

Prije upotrebe senzora otiska prsta provjerite da je senzor čist i da nema vidljive vlage.

Registriranje otiska prsta prvi put

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Upravljanje

otiskom prsta.

3

Kucnite

Nastaviti, a zatim potvrdite uzorak, PIN ili lozinku ako se pojavi upit.

4

Slijedite upute na ekranu kako biste dovršili registraciju otiska prsta.

Prilikom prvog registriranja otiska prsta, pojavit će se upit da postavite i uzorak, PIN ili lozinku

kao sigurnosnu rezervnu kopiju ako to već niste ranije učinili.

Senzor za otisak prsta nalazi se na tipki za uključivanje/isključivanje, a ne na ekranu uređaja.

Prije upotrebe senzora otiska prsta provjerite da je senzor čist i da nema vidljive vlage.

Registriranje dodatnih otisaka prsta

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Upravljanje

otiskom prsta.

3

Potvrdite uzorak, PIN ili lozinku.

4

Kucnite i zatim slijedite upute na ekranu.

14

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za brisanje registriranog otiska prsta

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Upravljanje

otiskom prsta.

3

Kucnite na registrirani otisak prsta, zatim kucnite na

IZBRIŠI > IZBRIŠI.

Preimenovanje registriranog otiska prsta

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Upravljanje

otiskom prsta.

3

Kucnite registrirani otisak prsta na spisku i zatim unesite naziv otiska prsta.

4

Kucnite

OK.