Sony Xperia Z5 Compact - Zaključavanje ekrana

background image

Zaključavanje ekrana

Funkcija prepoznavanja otiska prsta nije dostupna na tržištu SAD.

Dostupno je nekoliko opcija za zaključavanje ekrana. Nivo sigurnosti svake vrste

zaključavanja naveden je u nastavku, od najnižeg do najvišeg:

Prevlačenje prstom: bez zaštite, ali imate brzi pristup Početnom ekranu.

Uzorak: prstom nacrtajte jednostavni uzorak kako biste otključali uređaj.

PIN: unesite brojčani PIN od najmanje četiri cifre kako biste otključali uređaj.

Lozinka: unesite alfanumeričku lozinku kako biste otključali uređaj.

Otisak prsta: postavite registrirani prst na tipku za uključivanje/isključivanje uređaja kako

biste otključali uređaj.

12

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Veoma je važno da zapamtite uzorak za zaključavanje ekrana, PIN ili lozinku. Ukoliko

zaboravite te informacije, neće biti moguće obnoviti važne podatke kao što su kontakti i

poruke. Ako ste postavili račun u aplikaciji Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) na

svom uređaju Xperia™, sigurnosne postavke aplikacije EAS mogu ograničiti vrstu

zaključavanja ekrana samo na PIN ili lozinku. Ovo se dešava kad mrežni administrator iz

sigurnosnih razloga odredi tip zaključavanja ekrana za sve EAS račune radi sigurnosti

kompanije. Obratite se mrežnom administratoru vaše kompanije ili organizacije da biste

provjerili koja su sigurnosna pravila implementirana na mobilnim uređajima. Funkcija

prepoznavanja otiska prsta nije dostupna u Sjedinjenim Državama.

Da biste pristupili dodatnim postavkama za svaku vrstu zaključavanja ekrana, kunite pored

stavke

Zaključani ekran.

Kreiranje uzorka za zaključavanje ekrana

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Zaključani ekran >

Uzorak.

3

Slijedite upute na uređaju.

Ako unesete nepravilni uzorak zaključavanja pet puta zaredom, morate pričekati 30 sekundi

prije ponovnog pokušaja.

Mijenjanje vrste zaključavanja ekrana

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Zaključani ekran.

3

Slijedite upute na uređaju.

Mijenjanje uzorka za zaključavanje ekrana

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke> Zaključani ekran i sigurnost > Zaključani ekran.

3

Nacrtajte uzorak za otključavanje ekrana.

4

Kucnite

Uzorak i slijedite upute na uređaju.

Kreiranje PIN-a za zaključavanje ekrana

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Zaključani ekran >

Osobni identifikacioni broj.

3

Unesite numerički PIN, a zatim kucnite

Nastavi.

4

Ponovo unesite i potvrdite PIN, a zatim kucnite

U redu.

Kreiranje lozinke za zaključavanje ekrana

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Zaključani ekran >

Lozinka.

3

Slijedite upute na uređaju.

Aktiviranje funkcije otključavanja prevlačenjem

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zaključani ekran i sigurnost > Zaključani ekran.

3

Nacrtajte uzorak otključavanja ekrana ili unesite PIN ili lozinku ovisno o tome koji je

od tih tipova otključavanja ekrana omogućen.

4

Kucnite

Prevuci, a zatim kucnite DA, UKLONI.

Otključavanje otiskom prsta

Funkcija prepoznavanja otiska prsta nije dostupna na tržištu SAD.

Za brzo otključavanje uređaja možete koristiti otisak prsta. Da biste koristili ovu funkciju

morate prvo registrirati otisak prsta i omogućiti funkciju u Upravitelju otiscima prstiju.

13

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Uzorak, PIN ili lozinka koje postavite na ekranu služe kao rezervna metoda otključavanja,

ako omogućite opciju Otključavanje otiskom prsta.

Odabirom drugih vrsta zaključavanja ekrana obrisat će se sve postavke za otiske prsta.

Otključavanje uređaja pomoću otiska prsta

Dok je zaključani ekran aktivan, postavite prst na tipku za uključivanje i isključivanje

tako da uređaj može skenirati otisak prsta i otključati ekran. Morate koristiti isti prst

koji ste registrirali u Upravitelju otiscima prstiju.

Ako ne uspijete otključati ekran pomoću otiska prsta ni nakon pet pokušaja, možete koristiti

rezervni uzorak, PIN ili lozinku.

Ponovno postavljanje zaboravljenog zaključavanja ekrana

Ukoliko ste zaboravili PIN, lozinku ili uzorak za zaključavanje ekrana, možda ćete ih moći

ponovo postaviti koristeći uslugu Zaštita putem my Xperia. Sadržaj na uređaju se neće

izbrisati nakon što izvršite ponovno postavljanje zaključavanja ekrana koristeći tu uslugu.

Ponovno postavljanje zaključavanja ekrana koristeći uslugu Zaštitu pruža my Xperia

1

Provjerite da li znate svoje korisničko ime i lozinku za Google™ račun te da li je na

uređaju omogućena usluga Zaštitu pruža my Xperia.

2

Otvorite stranicu

myxperia.sonymobile.com

koristeći uređaj povezan na internet.

3

Prijavite se koristeći isti Google™ račun koji ste postavili za uređaj.

4

Kliknite sliku uređaja pod stavkom

Vaši uređaji.

5

Odaberite

Zaključaj kako biste zamijenili trenutno zaključavanje ekrana novim PIN

kodom.

6

Slijedite upute na ekranu koje daje usluga Zaštitu pruža my Xperia

Ovisno o vašim postavkama sigurnosti, uređaj se može zaključati nakon ponovnog

postavljanja zaključanog ekrana. Tada trebate unijeti korisničko ime i lozinku za Google™

račun kako biste mogli koristiti uređaj.