Sony Xperia Z5 Compact - Navigacija po aplikacijama

background image

Navigacija po aplikacijama

Možete se kretati po aplikacijama pomoću navigacijskih tipki i prozora nedavno korištenih

aplikacija, što vam omogućava da se lako prebacujete između nedavno korištenih

aplikacija. Navigacijske tipke su tipka za vračanje, tipka za početni ekran i tipka za

nedavne aplikacije. Također možete otvoriti dvije aplikacije na ekranu odjednom koristeći

način rada s podijeljenim ekranom ukoliko aplikacija podržava funkciju rada s više

prozora. Neke aplikacije se zatvaraju kada pritisnete tipku početak za izlazak, dok

druge aplikacije pauziraju rad ili nastavljaju raditi u pozadini. Ako se neka aplikacija

pauzira ili radi u pozadini, možete nastaviti tamo gdje ste stali kad aplikaciju otvorite

naredni put.

26

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Male aplikacije – Otvaranje prozora malih aplikacija

2

Obriši sve - Zatvaranje svih nedavno korištenih aplikacija

3

Prozor nedavno korištenih aplikacija – Otvaranje nedavno korištene aplikacije

4

Tipka za nedavne aplikacije – Otvaranje prozora s nedavno korištenim aplikacijama

5

Tipka za početni ekran – Izlazak iz aplikacije i povratak na početni ekran

6

Tipka Nazad – Povratak na prethodni ekran unutar aplikacije ili zatvaranje aplikacije

Za otvaranje prozora sa nedavno korištenim aplikacijama

Pritisnite .

Brzo prebacivanje s jedne nedavno korištene aplikacije na drugu

Dva puta brzo pritisnite .

Zatvaranje svih nedavno korištenih aplikacija

Kucnite i zatim kucnite

OBRIŠI SVE .

Otvaranje menija u aplikaciji

Dok koristite aplikaciju, kucnite .

Meni nije dostupan u svim aplikacijama.

Način rada s podijeljenim ekranom

Način rada s podijeljenim ekranom vam omogućava da prikazujete dvije aplikacije

odjednom, na primjer, ako želite prikazati pretinac prispjele pošte i web preglednik u isto

vrijeme.

1 Aplikacija 1 u gornjem prozoru

2 Ivica podijeljenog ekrana – Povucite da promijenite veličinu prozora

27

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

3 Aplikacija 2 u donjem prozoru

4 Tipka za podijeljeni ekran – Odaberite nedavno korištenu aplikaciju

5 Tipka za početni ekran – Povratak na početni ekran

6 Tipka Nazad – Povratak na prethodni ekran unutar aplikacije ili zatvaranje aplikacije

Ne podržavaju sve aplikacije način rada s podijeljenim ekranom.

Korištenje načina rada s podijeljenim ekranom

1

Provjerite da li su dvije aplikacije koje želite koristiti u načinu rada s podijeljenim

ekranom otvorene i aktivne u pozadini.

2

Otvorite aplikaciju koji biste željeli koristiti u načinu rada s podijeljenim ekranom, a

zatim kucnite i držite . Aplikacija će biti dodijeljena u prvi dio podijeljenog ekrana.

3

Odaberite drugu željenu aplikaciju na spisku sličica.

4

Ako želite promijeniti veličinu prozora s podijeljenim ekranom, povucite ivicu

podijeljenog ekrana u sredini.

5

Da biste izašli iz načina rada s podijeljenim ekranom, kucnite i držite dok su

prikazani prozori s podijeljenim ekranom.