Sony Xperia Z5 Compact - Snimanje zaslona ekrana

background image

Snimanje zaslona ekrana

Pojedinačne slike svakog ekrana na svom uređaju možete snimiti u vidu zaslona ekrana.

Zasloni ekrana koje ste snimili automatske se pohranjuju u Album.

Izrada snimka ekrana

1

Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje dok se ne pojavi prozor s

upitom.

2

Kucnite .

Snimak ekrana možete napraviti i tako što ćete u isto vrijeme pritisnuti i držati tipku za

uključivanje/isključivanje i tipku za smanjivanje jačine zvuka.

Prikaz snimka ekrana

1

Dva puta kucnite statusnu traku kako biste prikazali ploču s obavještenjima.

2

Kucnite snimak ekrana.

Snimke ekrana možete prikazati i u aplikaciji Album.