Sony Xperia Z5 Compact - Correcció del color

background image

Correcció del color

L'opció Correcció del color permet ajustar com es mostren els colors a la pantalla per

aquells usuaris amb daltonisme o amb dificultats per diferenciar els colors.

Per habilitar la correcció de color

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en .

2

Trobeu i puntegeu en

Paràmetres > Accessibilitat > Correcció del color.

3

Puntegeu en l'interruptor d'activació-desactivació.

4

Puntegeu en

Mode de correcció i a continuació seleccioneu la sesibilitar de color

apropiada.

La correcció de color és una característica experimental en aquests moments i és possible

que afecti el rendiment del dispositiu.

150

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.