Sony Xperia Z5 Compact - Dreceres i carpetes

background image

Dreceres i carpetes

Utilitzeu dreceres i carpetes per gestionar les aplicacions i mantenir la pantalla inicial

ordenada.

1

Permet accedir a una aplicació que utilitza una drecera.

2

Permet accedir a una carpeta que conté aplicacions.

Per afegir la drecera d'una aplicació a la pantalla d'inici

1

Toqueu sense deixar anar una àrea buida de la Pantalla inicial fins que el dispositiu

vibri i aparegui el menú de personalització.

2

Al menú de personalització, puntegeu en

Aplicacions.

3

Desplaceu-vos per la llista d'aplicacions i seleccioneu una aplicació. L'aplicació

seleccionada s'afegirà a la Pantalla inicial.

Al pas 3, també podeu, com a alternativa, puntejar en

Dreceres i després seleccionar una

aplicació de la llista disponible. Si utilitzeu aquest mètode per afegir dreceres, algunes de les

aplicacions disponibles us permeten afegir funcionalitat específica a la drecera.

Per moure un element de la pantalla inicial

Toqueu sense deixar anar un element fins que el dispositiu vibri, i a continuació

arrossegueu-lo fins la nova ubicació.

Per eliminar un element de la pantalla inicial

Toqueu sense deixar anar un element fins que el dispositiu vibri i, a continuació,

arrossegueu-lo fins a

Elimina de la pantalla inicial a la part superior de la pantalla.

Per crear una carpeta a la pantalla inicial

Toqueu sense deixar anar una icona d'aplicació o una drecera fins que el

dispositiu vibri i, a continuació, arrossegueu-la i deixeu-la anar a sobre d'una altra

icona d'aplicació o drecera.

32

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per afegir elements a una carpeta de la pantalla inicial

Toqueu sense deixar anar l'element fins que el dispositiu vibri i, a continuació,

arrossegueu l'element fins la carpeta.

Per canviar el nom d'una carpeta a la pantalla inicial

1

Puntegeu en la carpeta per obrir-la.

2

Puntegeu en la barra de títol de la carpeta per mostrar el camp

Nom de la

carpeta.

3

Introduïu el nom nou de la carpeta i puntegeu en

Fet.