Sony Xperia Z5 Compact - Gravació de pantalla

background image

Gravació de pantalla

Podeu utilitzar la característica de gravació de pantalla per capturar vídeos del que

ocorre a la pantalla del dispositiu. Aquesta característica és útil, per exemple, quan voleu

crear tutorials o gravar vídeos de vosaltres mateixos mentre jugueu en el dispositiu. Els

videoclips gravats es desaran automàticament a l'Àlbum.

33

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Informació general de la finestra de la pantalla de gravació

1

Permet minimitzar/restaurar la finestra de gravació de la pantalla

2

Permet gravar la pantalla

3

Permet gravar la pantalla quan s'activa la càmera frontal

4

Permet gravar la pantalla amb o sense àudio

5

Permet accedir als paràmetres de gravació de pantalla

6

Permet tancar la finestra de gravació de la pantalla

Per gravar la pantalla

1

Manteniu premuda la tecla d'encesa fins que aparega una finestra de sol·licitud.

2

Puntegeu en .

3

Quan s'òbriga la finestra de gravació, puntegeu en . S'inicia la funció de la

pantalla de gravació i es mostra un botó de temporitzador.

4

Per a parar la gravació, puntegeu en el botó de temporitzador i, a continuació,

puntegeu en .

Per gravar la pantalla quan s'activa la càmera frontal

1

Quan s'obre la finestra de gravació de la pantalla, puntegeu en . Apareixerà una

finestra que mostra el visor de la càmera frontal.

2

Per començar a gravar la pantalla i la captura de vídeo de la càmera frontal,

puntegeu en .

3

Per aturar la gravació, puntegeu en el botó temporitzador i a continuació

puntegeu en .

4

Per tancar la finestra del visor de la càmera frontal, puntegeu en .

Per visualitzar gravacions de pantalla recents

1

Feu dos tocs a la barra d'estat per mostrar el tauler de notificacions.

2

Toqueu la gravació de pantalla.

També podeu visualitzar les gravacions de pantalla a l'aplicació Àlbum.