Sony Xperia Z5 Compact - Edició de text

background image

Edició de text

Podeu seleccionar, retallar, copiar i enganxar text a mesura que escriviu. Podeu accedir

les opcions d'edició si puntegeu dos cops al text introduït. Les opcions d'edició

esdevenen disponibles a través d'una barra d'aplicacions.

Barra d'edició de text

En seleccionar text puntejant dos cops sobre una paraula, apareixerà una barra d'edició

amb diverses eines disponibles:

Retalla

Copia

Enganxa

Comparteix

Selecciona-ho tot

Assistència

L'opció

Enganxa només apareix quan teniu text desat al porta-retalls.

77

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per seleccionar text

1

Introduïu text i a continuació puntegeu-li dos cops al sobre. Es ressalta la paraula

que puntegeu amb pestanyes als dos costats.

2

Arrossegueu les pestanyes a l'esquerra o la dreta per seleccionar més text.

Per editar text

1

Introduïu text i a continuació puntegeu-li dos cops al sobre per què aparegui la

barra d'aplicacions.

2

Seleccioneu el text que vulgueu editar i després utilitzeu la barra d'aplicacions per

fer els canvis desitjats.

Per utilitzar la lupa

Quan introduïu text, puntegeu sense deixar anar en el camp de text del que voleu

ampliar el text i col·loqueo el cursor en el lloc que vulgueu en el camp de text.