Sony Xperia Z5 Compact - Úložiště a paměť

background image

Úložiště a paměť

Zařízení obsahuje několik různých možností úložiště a paměti.

Vnitřní úložiště má velikost přibližně

32 GB a používá se k ukládání staženého nebo

přenášeného obsahu a osobních nastavení a dat. Mezi data uložená ve vnitřním úložišti

patří budík, nastavení hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, události kalendáře, fotografie,

videa a hudba.

Potřebujete-li více úložného prostoru, můžete použít výměnnou paměťovou kartu s

kapacitou až

128 GB. Soubory médií a některé aplikace se souvisejícími daty je možné

přesunout na tento typ paměti pro uvolnění vnitřní paměti. Některé aplikace, např.

Fotoaparát, dokážou ukládat data přímo na paměťovou kartu.

Dynamická paměť (RAM) má velikost přibližně

2 GB a nelze ji použít pro ukládání

souborů. Tuto využívají běžící aplikace a operační systém.

Paměťovou kartu může být třeba zakoupit samostatně.

Další informace o různých typech paměti v zařízeních Android najdete v dokumentu White

paper pro vaše zařízení, který je k dispozici ke stažení na stránce

www.sonymobile.com/

support/

.

Zlepšení výkonu paměti

Paměť vašeho zařízení má sklon se běžným používáním zaplňovat. Pokud se zařízení

začne zpomalovat nebo se začnou náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:

Vždy mějte v zařízení alespoň

500 MB volného místa ve vnitřním úložišti.

Zavřete běžící aplikace, které nepoužíváte.

Vymažte mezipaměť všech aplikací.

Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.

Pokud je vnitřní úložiště zaplněné, přesuňte některé aplikace na paměťovou kartu.

Přesuňte fotografie, videa a hudbu z vnitřního úložiště na paměťovou kartu.

Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat. Mějte na

paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty.

Pokud sdílíte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel,

chcete-li provádět určité akce, např. přenášet data na paměťovou kartu nebo ji formátovat.

46

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zobrazení využití paměti

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Úložiště a paměť a ťukněte na ně.

Zobrazení množství volné a využité paměti RAM

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Úložiště a paměť a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na položku a potom na

Pokročilé > Paměť.

Vymazání vyrovnávací paměti všech aplikací

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Úložiště a paměť.

3

Ťukněte na možnost

Interní sdílené úložiště a poté na položky Data uložená v

mezipaměti > OK.

4

Pokud je v zařízení vložena paměťová karta, ťukněte na položky

Úložiště > Interní

sdílené úložiště.

Když vymažete vyrovnávací paměť, nepřijdete o žádná důležitá data ani nastavení.

Přenos mediálních souborů na paměťovou kartu

1

Zkontrolujte, zda je v zařízení vložena paměťová karta.

2

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Úložiště a paměť > Přenos dat.

4

Označte soubory, které chcete na paměťovou kartu přenést.

5

Ťukněte na tlačítko

Přenést.

Zastavení aplikací a služeb

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Aplikace a ťukněte na ně.

3

Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položku

VYNUTIT UKONČENÍ > OK.

Formátování paměťové karty

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Úložiště a paměť a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na ikonu , na položku

Pokročilé > Úložiště > Karta SD > a na možnosti

Nastavení > Formát > Vymazat a naformátovat.

Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomeňte nejprve

zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete

zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v tématu

Správa souborů pomocí počítače

na stránce 45.