Sony Xperia Z5 Compact - Baterie a správa napájení

background image

Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li tuto možnost využít na maximum,

sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Funkce úspory energie na pozadí jsou ve

výchozím nastavení aktivovány, aby vám pomohly snížit spotřebu energie baterie. K

dalšímu snížení spotřeby energie máte v případě potřeby k dispozici další režimy úspory

energie.
Funkce úspory energie snižují prioritu určitých nedůležitých funkcí zařízení, například

vyššího výkonu vykreslení obrázků, aktivit v síti, například služeb určení polohy,

synchronizace aplikací a vyhledávání sítí Wi-Fi na pozadí. Pokud nechcete, aby tyto

funkce ovlivnily určitou aplikaci, můžete ji vyjmout v nabídce Optimalizace baterie.

Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.

Aktualizace systému mohou funkce úspory energie dostupné na vašem zařízení změnit.

Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi, odhadovaného času a tipů k úspoře energie

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Baterie. Zobrazí se přehled s údaji o využití

baterie v procentech a její odhadované výdrži.

3

Ťuknutím

ZOBRAZIT VYUŽITÍ BATERIE zobrazíte seznam funkcí a služeb, které

od posledního nabíjecího cyklu spotřebovávaly energii baterie. Ťuknutím na

položku zobrazíte informace o snížení její spotřeby baterie.

Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Aplikace a ťukněte na ně.

3

Aplikaci vyberete v nabídce

Využití baterie, kde se můžete také podívat na její

spotřebu baterie.

Obecné tipy k používání pro vylepšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

42

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Snižte úroveň jasu obrazovky, viz

Nastavení obrazovky

na straně 64.

Pokud nepotřebujete funkce Bluetooth®, Wi-Fi a služby určení polohy, vypněte je.

Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě či s nízkým signálem, vypněte

zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení

opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.

V zahraničí používejte místo roamingu síť Wi-Fi. Roaming vyhledává síť vašeho

operátora a baterii tak ještě více zatěžuje, protože vaše zařízení musí přenášet s

vyšším výstupním výkonem, viz

Wi-Fi

na straně 53.

Změňte nastavení synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty, viz

Synchronizace s online účty

na straně 60.

Zkontrolujte aplikace, které mají vyšší spotřebu energie, a zvažte kroky k úspoře

baterie, které vám zařízení pro tyto aplikace zobrazí.

Změňte úroveň oznámení pro aplikaci, viz téma

Oznámení

na straně 34.

Vypněte oprávnění pro sdílení polohy aplikace, viz téma

Nastavení aplikací

na

straně 66.

Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte, viz téma

Obrazovka Aplikace

na

straně 29.

K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony. Zařízení handsfree

spotřebovávají méně baterie než reproduktory vašeho zařízení.

Čas od času zařízení restartujte.

Přidání výjimek funkcí úspory energie pro aplikace

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Baterie a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na ikonu a vyberte možnost

Optimalizace výdrže bat.. Zobrazí se

seznam neoptimalizovaných aplikací.

4

Chcete-li do toho seznamu přidat aplikace nebo je z něj odebrat, ťukněte na

položku

APLIKACE a vyberte nebo zrušte výběr aplikace v seznamu, a upravte

tak její nastavení optimalizace.

5

Seznam neoptimalizovaných aplikací se aktualizuje podle vašeho nastavení.

Aplikace nelze z optimalizace režimem Ultra STAMINA vyjmout.

Možnost

Optimalizace výdrže bat. můžete konfigurovat také z nabídky Nastavení > Aplikace >

>

Speciální přístup.

Režim STAMINA

V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení využití baterie omezeny

nebo zakázány různé funkce. Sem patří výkon vykreslení, animace a jas obrazovky,

vylepšení obrazu, synchronizace dat na pozadí, vibrace (s výjimkou příchozích hovorů),

streamování a GPS (při vypnuté obrazovce). Na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární

uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim STAMINA.

Aktivace nebo deaktivace režimu STAMINA

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Baterie.

3

Ťukněte na položku

Režim STAMINA a ťuknutím na jezdce funkci aktivujte nebo

deaktivujte. Je-li aktivován režim STAMINA, můžete si zvolit další možnosti,

například můžete podle potřeby upravit procento automatického spuštění.

V nabídce Optimalizace baterie nemůžete určité aplikace vyjmout z optimalizace režimem

STAMINA.

43

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Režim Ultra STAMINA

Výdrž na baterii se výrazně prodlouží, ale dostupné aplikace budou omezeny a mobilní

data a síť Wi-Fi budou zakázána. Volání a SMS jsou k dispozici. Obrazovka Plocha se

změní a na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární

uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim Ultra STAMINA.

Aktivace režimu Ultra STAMINA

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Baterie.

3

Ťukněte na položku

Režim Ultra STAMINA a na možnost AKTIVOVAT.

4

Potvrďte akci ťuknutím.

Aplikace nelze z optimalizace režimem Ultra STAMINA vyjmout.

Deaktivace režimu Ultra STAMINA

1

Přetažením stavového řádku směrem dolů přejdete na panel oznámení.

2

Ťukněte na tlačítko

Deaktivovat režim Ultra STAMINA.

3

Ťukněte na tlačítko

OK.

Po deaktivaci režimu Ultra STAMINA bude zařízení restartováno.