Sony Xperia Z5 Compact - Nastavení e-mailového účtu

background image

Nastavení e-mailového účtu

Odebrání e-mailového účtu ze zařízení

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Najděte položku

E-mail a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na a potom na položku

Nastavení.

4

Vyberte účet, který chcete odstranit.

5

Ťukněte na možnost

Odstranit účet > OK.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Najděte položku

E-mail a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na a potom na položku

Nastavení.

4

Vyberte požadovaný účet.

5

Ťukněte na položky

Četnost kontroly > Četnost kontroly a vyberte požadovanou

možnost.

Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange

ActiveSync

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost E-mail.

2

Ťukněte na a potom na položku

Nastavení.

3

Vyberte účet EAS (Exchange ActiveSync), kterému chcete nastavit automatickou

odpověď při nepřítomnosti v kanceláři.

4

Ťukněte na položku

V nepřítomnosti.

5

Ťuknutím na jezdce zapněte funkci.

6

V případě potřeby označte pole

Nastavit rozsah času a nastavte časový rozsah

automatické odpovědi.

7

Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.

8

Výběr potvrďte ťuknutím na volbu

OK.

97

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.