Sony Xperia Z5 Compact - Nastavení fotoaparátu

background image

Nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .

3

Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

Přehled nastavení fotoaparátu

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika rozlišení fotografií a poměrů stran. Snímek

s větším rozlišením vyžaduje více paměti.

23MP

5520×4140(4:3)

Rozlišení 23 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé

obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

20MP

5984×3366(16:9)

Rozlišení 20 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé

obrazovce.

8MP

3264×2448(4:3)

Rozlišení 8 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé

obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

8MP

3840×2160(16:9)

Rozlišení 8 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé

obrazovce.

3MP

2048×1536(4:3)

Rozlišení 3 megapixely a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé

obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

2MP

1920×1080(16:9)

Rozlišení 2 megapixely a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé

obrazovce.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii, aniž byste zařízení museli držet. Tato

funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, na kterých

nechcete chybět. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při

fotografování předejít chvění fotoaparátu.

10 s

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na tlačítko závěrky nebo stisknutím tlačítka

spouště fotoaparátu.

3 s

Umožňuje nastavení 3sekundové prodlevy mezi ťuknutím na tlačítko závěrky nebo stisknutím tlačítka spouště

fotoaparátu.

Vypnuto

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na tlačítko závěrky nebo stisknete tlačítko spouště

fotoaparátu.

113

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Efekt hladké pleti

Efekt

Efekt hladké pleti na zařízení zapněte, chcete-li, aby při pořizování selfie v režimu

záznamu

Ručně a Super auto byly tóny pleti měkčí.

Sledování objektu

Pokud ťuknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

HDR

Nastavení HDR (High Dynamic Range) můžete použít při fotografování se silným

protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje

ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

ISO

Zvýšením citlivosti ISO lze omezit rozmazání obrázku způsobené špatným osvětlením

nebo pohybem fotografovaných objektů. Vyšší hodnotu ISO můžete použít také pro

pořízení jasného snímku i při slabém osvětlení.

Automaticky

Nastavuje citlivost ISO automaticky.

50

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 50.

100

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 100.

200

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 200.

400

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 400.

800

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 800.

1600

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 1600.

3200

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 3200.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a

automaticky určí vyváženou expozici.

Tvář

Změří množství světla v obličeji a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.

Víceb.

Rozdělí obrázek do několika oblastí a změří každou oblast pro určení dobře vyvážené expozice.

Střed.

Změří střed obrázku a určí expozici na základě jasu tam umístěného objektu.

Jednobod.

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

114

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Po

ťuknutí na ikonu blesku na obrazovce fotoaparátu se zobrazí následující možnosti:

Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.

Vynutit blesk

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé

stíny.

Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.

Vypnuto

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou

světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku.

Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.

Svítilna

Při pořizování snímků svítí blesk nepřetržitě.

Výběr scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Výběr scény rychle nastavíte fotoaparát pro

obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu,

aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.

Vypnuto

Funkce Výběr scény je vypnuta a fotografie lze pořizovat ručně.

Hladká pleť

Hodí se pro portréty se zkrášlujícím efektem.

Měkké pozadí

Vhodné pro fotografie s rozostřeným pozadím.

Redukce rozmaz. pohybu

Zajišťuje minimální vliv otřesů fotoaparátu při pořizování snímků za slabého osvětlení.

Krajina

Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.

Korekce protisvětla HDR

Vylepšuje detaily na fotografiích s velkým kontrastem. Vestavěná funkce opravy protisvětla analyzuje

obraz a automaticky ho přizpůsobí tak, abyste získali dokonale exponovanou fotografii.

Noční portrét

Tuto možnost použijte při snímání portrétů v noci nebo při špatném osvětlení. Z důvodu dlouhé

expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.

Noční scéna

Tuto možnost použijte při fotografování v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Z důvodu

dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.

Ručně držený soumrak

Tuto možnost použijte pro pořizování fotografií z ruky při slabém osvětlení, se sníženým šumem a

rozmazáním.

Vysoká citlivost

Hodí se pro pořizování fotografií bez blesku při zhoršených světelných podmínkách. Snižuje

rozmazání.

Jídlo

Slouží k fotografování jídla v jasných barvách.

Domácí mazlíček

Používá se k fotografování domácích mazlíčků. Snižuje rozmazání a efekt červených očí.

Pláž

Hodí se pro pořizování fotografií na břehu moře nebo jezera.

Sníh

Zabraňuje přeexponování fotografií ve velmi jasném prostředí.

Párty

115

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na

pozadí nebo světlo svíčky. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej

položit na stabilní povrch.

Sport

Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání

pohybu.

Dokument

Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografii ostřejší kontrast.

Ohňostroj

Hodí se pro pořizování fotografií ohňostrojů v celé jejich kráse.

Tato nastavení jsou dostupná pouze v režimu snímání

Ručně.