Sony Xperia Z5 Compact - Hodiny

background image

Hodiny

V tomto zařízení si můžete nastavit jeden nebo více budíků a jako upozornění budíku si

vybrat libovolný zvukový soubor, který máte na svém zařízení uložen. Je-li zařízení

vypnuto, budík se nespustí.
Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času

(například 12hodinový nebo 24hodinový formát).

1

Přechod na kartu budíků

2

Přechod na kartu světového času

3

Přechod na kartu Stopky

4

Přechod na kartu Časovač

5

Zobrazení možností pro aktuální kartu

143

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

6

Otevření nastavení data a času

7

Vypnutí nebo zapnutí budíku

8

Přidání nového budíku

Nastavení nového budíku

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Hodiny a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na tlačítko .

4

Ťukněte na volbu

Čas a vyberte požadovanou hodnotu.

5

Ťukněte na tlačítko

OK.

6

V případě potřeby upravte další nastavení budíku.

7

Ťukněte na tlačítko

Uložit.

Odložení zvonícího budíku

Ťukněte na volbu

Odložit.

Vypnutí zvonícího budíku

Přetáhněte tlačítko doprava.

Chcete-li vypnout odložený budík, můžete dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřít panel

oznámení a ťuknout na položku .

Úprava stávajícího budíku

1

Ťukněte na položku

Hodiny a poté na budík, který chcete upravit.

2

Proveďte požadované změny.

3

Ťukněte na tlačítko

Uložit.

Vypnutí nebo zapnutí budíku

Ťukněte na položku

Hodiny a poté na posuvník budíku, který chcete zapnout

nebo vypnout.

Odstranění budíku

1

Vyhledejte položku

Hodiny, ťukněte na ni a podržte stisknutý budík, který chcete

odstranit.

2

Ťukněte na

Odstranit budík a potom na položku Ano.

Nastavení zvuku budíku

1

Ťukněte na položku

Hodiny a poté na budík, který chcete upravit.

2

Ťukněte na možnost

Zvuk budíku a vyberte požadovanou položku, nebo ťukněte

na možnost a vyberte zvukový soubor.

3

Ťukněte na

Hotovo a potom na položku Uložit.

Další informace o nastavení hlasitosti budíků obsahuje část

Nastavení hlasitosti

na straně 62.

Nastavení hlasitosti zvuku budíku

1

Ťukněte na položku

Hodiny a poté na budík, který chcete upravit.

2

Přetáhněte jezdec hlasitosti

Hlasitost budíku na požadovanou pozici.

3

Ťukněte na tlačítko

Uložit.

Nastavení opakovaného buzení

1

Ťukněte na položku

Hodiny a poté na budík, který chcete upravit.

2

Ťukněte na tlačítko

Opakovat.

3

Zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a potom ťukněte na možnost

OK.

4

Ťukněte na tlačítko

Uložit.

144

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Aktivace vibrací pro budík

1

Ťukněte na položku

Hodiny a poté na budík, který chcete upravit.

2

Ťuknutím na jezdce

Vibrovat zapněte nebo vypněte funkci.

3

Ťukněte na tlačítko

Uložit.

Nastavení chování bočních tlačítek

1

Ťukněte na položku

Hodiny a poté na budík, který chcete upravit.

2

Ťukněte na možnost

Chování bočních tlačítek a vyberte požadované chování

bočních tlačítek v době zvonění budíku.

3

Ťukněte na tlačítko

Uložit.

145

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.