Sony Xperia Z5 Compact - Vylepšení zvuku

background image

Vylepšení zvuku

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

1

Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položky

Nastavení > Nastavení

zvuku > Zvukové efekty > Ekvalizér.

2

Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte posuvníky frekvenčních pásem

nahoru nebo dolů. Chcete-li vybrat uspořádání předvoleb, ťuknutím na položku

vyberte uspořádání a volbu potvrďte ťuknutím na tlačítko

OK.

102

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zapnutí funkce prostorového zvuku

1

Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položky

Nastavení > Nastavení

zvuku > Zvukové efekty > Prostorový zvuk (VPT).

2

Listujte vlevo nebo vpravo a vyberte nastavení. Poté potvrďte ťuknutím na tlačítko

OK.