Sony Xperia Z5 Compact - Použití zařízení jako peněženky

background image

Použití zařízení jako peněženky

Své zařízení můžete použít k placení za zboží bez potřeby skutečné peněženky a můžete

spravovat všechny platební služby na jednom místě. Při placení si nezapomeňte zapnout

funkci NFC, než přiložíte zařízení ke čtečce karet. Další informace o funkci NFC najdete

v části

NFC

na straně 132.

Mobilní platební služby nemusí být ve všech oblastech dostupné.

Správa platebních služeb

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další > Platby mobilem. Zobrazí se seznam

platebních služeb.

3

Spravujte platební služby podle potřeby, např. můžete změnit výchozí platební

službu.

138

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.