Sony Xperia Z5 Compact - Řízení využívání datových přenosů

background image

Řízení využívání datových přenosů

Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím

mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi za určité období. Můžete například

zobrazit množství dat přenesených jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených

pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat

a limity, které zamezí dalším poplatkům.

Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může upravovat

nastavení používání dat. Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší kontrolu nad

množstvím přenesených dat. Tato nastavení ale nezaručí, že vám nebudou účtovány další

poplatky.

Snížení využití dat

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Využití dat > Spořič dat.

3

Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Využití dat.

3

Ťuknutím na jezdce

Mobilní přenos dat zapněte nebo vypněte přenos dat.

Přestože jsou datové přenosy vypnuty, zařízení může i nadále používat připojení

prostřednictvím rozhraní Wi-Fi a Bluetooth®.

Nastavení varování objemu datových přenosů

1

Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.

2

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Využití dat > Fakturační cyklus.

4

Chcete-li nastavit úroveň varování, ťukněte na položku

Upozornění na data,

zadejte požadovaný limit dat a ťukněte na

NASTAVIT. Jakmile množství

přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.

Nastavení limitu mobilních datových přenosů

1

Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.

2

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Využití dat.

4

Ťukněte na jezdce vedle možnosti

Zadejte limit dat.

Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení

se automaticky vypne.

Řízení využití dat jednotlivými aplikacemi

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Aplikace a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na aplikaci, kterou chcete nastavit, a ťukněte na položku

Využití dat.

Změna nastavení využití dat může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Kontrola množství přenesených dat

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Využití dat a ťukněte na ně.

3

Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes mobilní datové

připojení, ťukněte na položku

Využití mobilních dat.

4

Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes připojení Wi-Fi,

ťukněte na kartu

Využití dat přes Wi-Fi.

57

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.