Sony Xperia Z5 Compact - Hledání a zobrazení kontaktů

background image

Hledání a zobrazení kontaktů

1 Hledání kontaktů

2 Úprava a zobrazení informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze

3 Zobrazení dalších možností

4 Karty Oblíbené položky a Všechny kontakty

5 Zobrazení podrobností o kontaktu

6 Přechod na kontakty začínající vybraným písmenem pomocí jezdce

7 Přidání kontaktu

Vyhledání kontaktu

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na položku a poté na položku .

2

Ťukněte na a zadejte telefonní číslo, jméno nebo jiné údaje do pole

Najít

kontakty. Seznam výsledků se při zadávání jednotlivých znaků aktualizuje.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na položku a poté na položku .

2

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost

Kontakty k zobrazení.

3

V zobrazeném seznamu vyberte požadovanou možnost. Pokud jste kontakty

synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu.

4

Chcete-li rozbalit seznam dalších možností, ťukněte na položku

Personalizovat,

vyberte příslušný rozevírací seznam a zaškrtněte požadovaná políčka či jejich

zaškrtnutí zrušte.

5

Po dokončení ťukněte na možnost

OK.

86

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.