Sony Xperia Z5 Compact - Oblíbené položky

background image

Oblíbené položky

Kontakty, které označíte jako oblíbené položky, se zobrazí na kartě Oblíbené položky

v aplikaci Kontakty společně s nejčastěji volanými kontakty ("top contacts"). Díky tomu

získáte k těmto kontaktům rychlejší přístup.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

1

Na

Plocha ťukněte na položku a potom ťukněte na položku .

2

Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich

odebrat.

3

Ťukněte na tlačítko .

Zobrazení oblíbených kontaktů

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na položku a poté na položku .

2

Ťukněte na tlačítko

OBLÍBENÉ.