Sony Xperia Z5 Compact - Používání zařízení ve vlhkém a prašném prostředí

background image

Používání zařízení ve vlhkém a prašném prostředí

Zařízení je vodotěsné a chráněné proti prachu, takže se nemusíte být, když vás chytí

déšť nebo chcete smýt prach pod kohoutkem, ale nezapomeňte: všechny porty

a příslušné kryty musí být pevně uzavřeny. Neměli byste: Ponořovat zařízení zcela pod

vodu ani ho vystavovat mořské vodě, slané vodě, chlorované vodě ani tekutinám, jako

jsou nápoje. Zneužití nebo nesprávné použití zařízení znamená zneplatnění záruky.

Zařízení má třídu krytí IP65/68. Další informace viz

www.sonymobile.com/waterproof/

.

Záruka se nevztahuje na poškození krytu nebo defekty poškozené zneužitím nebo

užíváním zařízení v rozporu s pokyny společnosti Sony Mobile. Další informace o záruce

najdete v dokumentu Důležité informace, který je přístupný na webu

support.sonymobile.com

nebo v nabídce

Nastavení > Informace o telefonu > Právní

informace.
Toto zařízení má port USB bez krytky. Port USB musí být před připojením kabelu např.

pro nabíjení nebo přenos dat zcela suchý. Pokud se zařízení dostane do kontaktu s

vodou, otřete je dosucha hadříkem z mikrovláken a zkuste vytřepat vodu z portu USB,

alespoň 15×. Pokud v portu USB stále uvidíte vlhkost, zkuste postup zopakovat.

Nepřipojujte kabel USB, dokud port USB zcela nevyschne.

151

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Vysušení portu USB

1

Hadříkem z mikrovláken otřete zařízení dosucha.

2

Otočte zařízení portem USB směrem dolů a důkladně jím zatřeste, alespoň 15krát.

3

Pokud v portu USB uvidíte zbylé kapky, ještě jednou je zkuste vytřepat.

4

Nakonec zařízení a port USB ještě jednou otřete hadříkem z mikrovláken.