Sony Xperia Z5 Compact - Synchronizace s aplikací Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Synchronizace s aplikací Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

Pokud máte pracovní účet Microsoft Exchange ActiveSync, můžete přímo ze svého

zařízení získat přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a

kontaktům. Po nastavení najdete požadované informace v aplikaci

E-mailKalendář a

Kontakty.

Pokud máte nastavený účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) v zařízení Xperia™,

nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód PIN

nebo heslo. To se stává, když váš správce sítě určí typ zabezpečení obrazovky pro všechny

účty EAS z důvodů podnikové bezpečnosti. Obraťte se na správce sítě ve vaší firmě nebo

organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení stanoveny. Funkce

snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

60

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Nastavení účtu EAS pro synchronizaci

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Účty a synchronizace > Přidat účet > Exchange

ActiveSync.

3

Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.

4

Ťukněte na položku

DALŠÍ. Pokud dojde k chybě, informace o serveru a doméně

pro daný účet zadejte ručně a pak ťukněte na položku

DALŠÍ.

5

Ťuknutím na položku

OK povolte podnikovému serveru kontrolovat vaše zařízení.

6

Vyberte způsob a interval synchronizace a data, která chcete synchronizovat se

zařízením.

7

Ťukněte na tlačítko

DALŠÍ a vyberte způsob oznamování nových e-mailů.

8

Ťukněte na tlačítko

DALŠÍ, zadejte název pracovního účtu a ťukněte na tlačítko

DOKONČIT NASTAVENÍ.

9

Budete-li k tomu vyzváni, aktivujte správce zařízení, který podnikovému serveru

umožní kontrolu některých pravidel zabezpečení vašeho zařízení, například

znemožnění nahrávání zvuku nebo vynucení používání silného šifrování.

Změna nastavení účtu EAS

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položku

E-mail, ťukněte na ni a pak stiskněte tlačítko .

3

Ťukněte na položku

Nastavení, vyberte účet EAS a pak změňte nastavení tohoto

účtu podle potřeby.

Nastavení intervalu synchronizace pro účet EAS

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na

E-mail a potom na položku .

3

Ťukněte na možnost

Nastavení a vyberte účet EAS.

4

Ťukněte na tlačítko

Četnost kontroly.

5

V nabídce

Nastavení doby mimo špičku ťukněte na možnost Četnost kontroly

a vyberte požadovaný interval.

Odebrání účtu EAS

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na možnosti > Nastavení > Účty a

synchronizace.

2

Ťukněte na položku

Exchange ActiveSync a pak vyberte účet EAS, který chcete

odebrat.

3

Ťukněte na a potom na položku

ODSTRANĚNÍ ÚČTU.

4

Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost

ODSTRANĚNÍ ÚČTU.

61

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.