Sony Xperia Z5 Compact - Konferenční hovory

background image

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo

více osobami najednou.

Informace o maximálním počtu účastníků konferenčního hovoru vám poskytne mobilní

operátor.

Uskutečnění konferenčního hovoru

1

V průběhu hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se seznam volání.

2

Chcete-li zobrazit telefonní číselník, ťukněte na ikonu .

3

Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na možnost . První účastník bude

dočasně přidržen.

4

Ťuknutím na položku přidáte druhého účastníka do konferenčního hovoru.

5

Chcete-li přidat další účastníky, opakujte výše uvedené kroky.

Soukromá konverzace s jedním účastníkem konferenčního hovoru

1

V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku

Správa konference.

2

Ťuknutím na tlačítko rozdělení účastníka, se kterým si chcete promluvit, zahájíte

soukromou konverzaci.

3

Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na

položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

1

V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku

Správa konference.

2

Ťukněte na položku vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

Během konferenčního hovoru ťukněte na položku .