Sony Xperia Z5 Compact - Přesměrování hovorů

background image

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat na jiného příjemce, například na jiné telefonní číslo, jiné zařízení

nebo na záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Hovor a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na položky

Přesměrování hovorů > Hlasový hovor a vyberte

požadovanou možnost.

4

Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na možnost

Zapnout.

Vypnutí přesměrování hovorů

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Přesměrování hovorů.

3

Vyberte některou možnost a ťukněte na položku

Vypnout.