Sony Xperia Z5 Compact - Nastavení aplikací

background image

Nastavení aplikací

Některé aplikace poté, co je začnete používat, požádají o oprávnění. Oprávnění můžete

přidělit nebo odepřít aplikacím jednotlivě, buď z nabídky Nastavení, nebo z potvrzovacího

dialogového okna Oprávnění. Požadavky na oprávnění závisejí na podobě aplikace.

Přidělení a odepření oprávnění

Po zobrazení dialogového okna si můžete zvolit, zda chcete oprávnění přidělit nebo

odepřít. Pokud jste dříve používali jinou verzi systému Android, většina aplikací má již

potřebná oprávnění přidělena.

Přidělení oprávnění

1

Chcete-li přidělit oprávnění, ťukněte na možnost

Povolit.

2

Při druhém zobrazení potvrzovacího dialogu můžete vybrat možnost

Příště se

neptat.

3

V dialogovém okně je také vysvětleno, proč aplikace oprávnění potřebuje a pro co

je konkrétně používá. Dialogové okno zavřete ťuknutím na možnost

OK.

Odepření oprávnění

Chcete-li odepřít oprávnění, ťukněte na možnost

Odmítnout, když je zobrazeno

dialogové okno.

Některé aplikace bude možné používat, i když jim odepřete oprávnění.

Kritická oprávnění

Některá oprávnění jsou nutná k tomu, aby aplikace fungovaly tak, jak mají. V takových

případech o tom dostanete informaci v dialogovém okně.

Konfigurace aplikací

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Aplikace > .

3

Vyberte možnost konfigurace, např.

Oprávnění aplikací, a poté zvolte aplikaci,

kterou chcete konfigurovat.

Přidělení kritických oprávnění

1

Chcete-li přidělit oprávnění, ťukněte na možnost

Pokračovat > INFO O APLIKACI

>

Oprávnění.

2

Vyhledejte potřebné kritické oprávnění.

3

Ťukněte na jezdce.

Přidělení a odepření oprávnění pro automatické aktualizace

Pokud je povolena funkce automatické aktualizace, vaše aplikace budou aktualizovány

bez upozornění, takže si nemusíte všimnout, že se stahují velké objemy dat. Chcete-li se

vyhnout potenciálně vysokým poplatkům za přenos dat, můžete automatické aktualizace

66

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

zakázat nebo je povolit pouze prostřednictvím připojení Wi-Fi. K zakázání automatické

aktualizace aplikací je nutné tuto funkci zakázat v aplikaci Play Store™ i v aplikaci What's

New (je-li k dispozici).

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro všechny aplikace na webu Play

Store

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na položku a potom na

Nastavení > Automatická aktualizace aplikací.

3

Vyberte upřednostňovanou možnost.

Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro všechny aplikace v aplikaci

What’s New

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na položku a potom na

Nastavení > Automatická aktualizace aplikací.

3

Vyberte upřednostňovanou možnost.

Odkazování do aplikací

Zařízení může vybrat výchozí aplikaci, kterou bude otevřen konkrétní webový odkaz. To

znamená, že pokud je odkaz nastaven, nemusíte při každém otevření odkazu vybírat

aplikaci. Výchozí aplikaci můžete kdykoliv změnit.

Správa odkazů v aplikacích z nabídky Nastavení

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Přejděte na položku

Nastavení > Aplikace a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na položku a vyhledejte možnost

Odkazy na otevření.

4

Vyberte aplikaci, pro kterou chcete podporované odkazy nastavit.

5

Nastavte vlastnost

Odkazy na otevření na možnost Otevírat v této aplikaci.