Sony Xperia Z5 Compact - Obrazovka Aplikace

background image

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá z Plochy, obsahuje aplikace předinstalované v

telefonu a také aplikace, které jste stáhli.

Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

1

Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .

2

Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.

Zapnutí nebo vypnutí seznamů doporučených aplikací

Při prvním zobrazení obrazovky aplikace se zobrazí možnost pro zapnutí nebo vypnutí

seznamů doporučených aplikací. Tuto funkci můžete také zapnout nebo vypnout podle

postupu níže:

1

Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.

Poté ťukněte na možnost .

2

Ťukněte na jezdce

Doporučení aplikací.

Spuštění aplikace z obrazovky aplikací

Na otevřené obrazovce aplikací listováním doleva nebo doprava vyhledejte

požadovanou aplikaci a pak na ni ťukněte.

Hledání aplikace na obrazovce Aplikace

1

Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost

Prohledat aplikace nebo

jednoduše přejeďte na obrazovce Aplikace nebo Plocha dolů.

2

Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat.

29

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Uspořádání aplikací na obrazovce aplikací

1

Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost .

2

Ťukněte na položku

Řadit aplikace a vyberte požadovanou možnost.

Přidání zkratky aplikace na úvodní obrazovku

1

Na obrazovce Aplikace se dotkněte ikony požadované aplikace, podržte ji, dokud

zařízení nezavibruje, a poté přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Otevře se

úvodní obrazovka.

2

Přetáhněte ikonu na požadované místo na úvodní obrazovce a poté zvedněte prst.

Přesunutí aplikace na obrazovce aplikací

1

Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost .

2

Zkontrolujte, zda v nabídce

Vlastní pořadí vybrána možnost Řadit aplikace.

3

Stiskněte a podržte aplikaci, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget

přetáhněte do nového umístění.

Zakázání nebo odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

Zakázáním předinstalované aplikace vymažete všechna data, ale aplikaci můžete později

znovu povolit v nabídce

Nastavení > Aplikace. Zcela odinstalovat lze pouze stažené aplikace.

1

Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Aplikace a podržte ji, dokud zařízení

nezavibruje. Všechny aplikace, které lze zakázat nebo odinstalovat, jsou poté

označeny ikonou .

2

Ťukněte na příslušnou aplikaci, a pokud byla aplikace na vašem zařízení

předinstalována, ťukněte na tlačítko

ZAKÁZAT. Pokud jste aplikaci stáhli a chcete

ji odinstalovat, ťukněte na tlačítko

OK.