Sony Xperia Z5 Compact - Pozadí a schémata

background image

Pozadí a schémata

Obrazovku Plocha můžete přizpůsobit svému vkusu pomocí tapet a schémat.

Změna tapety na obrazovce Plocha

1

Dotkněte se prázdného místa na obrazovce

Plocha a podržte je, dokud zařízení

nezavibruje.

2

Ťukněte na položku

Tapety a vyberte požadovanou možnost.

Můžete také změnit tapetu zamykací obrazovky nebo nastavit stejný obrázek pro obrazovku

Plocha i zamykací obrazovku. Postupujte podle kroků výše a ťukněte na položku

Album.

Ťukněte na požadovaný obrázek a vyberte některou z možností.

Nastavení schématu

1

Dotkněte se prázdného místa na obrazovce

Plocha a podržte je, dokud zařízení

nezavibruje.

2

Ťukněte na položku

Schémata.

3

Zvolte požadovanou možnost:

Chcete-li použít existující schéma, vyberte je a ťukněte na možnost

POUŽÍT

SCHÉMA.

Chcete-li stáhnout nové schéma, ťukněte na možnost

ZÍSKAT DALŠÍ

SCHÉMATA.

Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.