Sony Xperia Z5 Compact - Widgety

background image

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují

jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha

základní informace o počasí. Když na tento widget ťuknete, otevře se kompletní aplikace

Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z webu Google Play™.

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

1

Dotkněte se prázdného místa na obrazovce

Plocha, podržte je, dokud zařízení

nezavibruje, a ťukněte na položku

Widgety.

2

Najděte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.

31

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Změna velikosti widgetu

1

Dotkněte se widgetu a podržte jej, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom widget

pusťte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendář,

zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro změnu velikosti.

2

Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.

3

Ťuknutím na libovolné místo obrazovky

Plocha potvrdíte novou velikost widgetu.

Přesunutí widgetu

Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget

přetáhněte do nového umístění.

Odstranění widgetu

Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget

přetáhněte na položku

Odebrat z plochy.