Sony Xperia Z5 Compact - Informace o této uživatelské příručce

background image

Informace o této uživatelské příručce

Toto je uživatelská příručka k telefonu

Xperia™ Z5 Compact pro verzi softwaru

Android™ 7.0. Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji

zjistit v nabídce Nastavení.

Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než je popsáno

v této uživatelské příručce. Verze systému Android™ nemusí být aktualizací ovlivněna. Další

informace naleznete v části

Aktualizace zařízení

na stránce 44.

Kontrola aktuální verze softwaru zařízení

1

Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Najděte následující položky a ťukněte na ně:

Nastavení > Informace o telefonu >

Verze systému Android™.

Vyhledání čísla modelu a názvu zařízení

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Najděte položku a ťukněte na ni.
Zobrazí se číslo modelu a název zařízení.

Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nemusí být podporovány ve

všech zemích nebo regionech či všemi sítěmi a poskytovateli služeb. Mezinárodní tísňové

číslo GSM lze vždy použít ve všech zemích, regionech, sítích a všemi poskytovateli

služeb, pokud je zařízení připojeno k mobilní síti. Pokud chcete ověřit dostupnost

specifické služby nebo funkce a zjistit, zda jsou účtovány další poplatky za přístup nebo

používání, obraťte se na svého poskytovatele sítě nebo služeb.
Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k

Internetu. Při připojení k Internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za

přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.